Γιατί και Πώς να κόψετε το κάπνισμα

Η διακοπή του καπνίσματος αποτελεί πορεία σοφίας και σύνεσης για δεκάδες λόγους και όχι μόνο για την αποτροπή εμφάνισης καρκίνου. Είναι ίσως η μόνη εισήγηση στην οποία θα συμφωνούσαν όλοι οι γιατροί ανά την υφήλιο. Για έναν καπνιστή, η διακοπή της ανθρωποκτόνου αυτής συνήθειας αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της καθημερινότητάς του, καθώς και για την επιμήκυνση της ζωής του.

Φυσικά, η διακοπή του καπνίσματος είναι εύκολη λεκτικά, αλλά δύσκολη και δυσάρεστη ως εμπειρία. Αυτό οφείλεται...
 

Αναγνώστες